MONOGRAFIE

Wykaz monografii wydanych pod redakcją prof. Jana Szajnara
przez Wydawnictwo Komisji Odlewnictwa PAN "Archives of Foundry Engineering"

01. MONOGRAFIA - szczegóły

Jan Szajnar
(2009)
Oddziaływanie wybranych czynników fizycznych na proces krystalizacji i strukturę odlewu.

02. MONOGRAFIA - szczegóły

Barbara Kalandyk (2011)
Charakterystyka mikrostruktury i właściwości odlewów ze staliwa ferrytyczno-austenitycznego.
03. MONOGRAFIA - szczegóły

Maria Maj (2012)
Trwałość zmęczeniowo wybranych stopów odlewniczych.
04. MONOGRAFIA - szczegóły


Katarzyna Gawdzińska
(2012)

Materiałowo-technologiczne uwarunkowania jakości odlewów z metalowych materiałów kompozytowych. 

05. MONOGRAFIA - szczegóły


Janusz Lelito (2012)
Modelowanie krystalizacji kompozytu AZ91/SiC.

06. MONOGRAFIA - szczegóły

Rafał Dańko (2012)
Model wytrzymałościowy samoutwardzalnych mas formierskich z żywicami syntetycznymi w aspekcie zintegrowanego procesu recyklingu osnowy. 
07. MONOGRAFIA - szczegóły


Andrzej Studnicki (2013)
Rola wybranych modyfikatorów w krystalizacji żeliwa chromowego odpornego na zużycie ścierne. 

08. MONOGRAFIA - szczegóły


Krzysztof Janerka (2013)
Oddziaływanie nawęglaczy na strukturę i właściwości żeliwa. 

09. MONOGRAFIA - szczegóły


Mirosław Cholewa (2013)
Kształtowanie struktury kompozytów z osnową aluminiową.

10. MONOGRAFIA - szczegóły


Marek Mróz (2013)
Wpływ obciążeń cieplnych symulujących warunki termiczne panujące w silniku lotniczym na właściwości użytkowe stopu kobaltu MAR-M509. 

11. MONOGRAFIA - szczegóły


Mirosław Tupaj (2013)
Kształtowanie mikrostruktury i struktury geometrycznej powierzchni odlewów ze stopu aluminium-krzem w aspekcie wysokiej odporności na zużycie ścierne i zacieranie tulei silników samochodowych. 

12. MONOGRAFIA - szczegóły


Jarosław Jakubski (2013)
Sztuczne sieci neuronowe (ANN) jako narzędzie do predykcji właściwości masy formierskiej pod kątem wspomagania sterowania jakością syntetycznej masy formierskiej. 

13. MONOGRAFIA - szczegóły

Jan Jezierski (2014)
Teoria i praktyka wdmuchiwania proszków do ciekłych metali lancą niezanurzoną.

14. MONOGRAFIA - szczegóły

Dariusz Kopyciński
(2015)

Kształtowanie struktury oraz właściwości mechanicznych żeliwa przeznaczonego do pracy w trudnych warunkach użytkowania (wybrane zagadnienia). 
15. MONOGRAFIA - szczegóły


Katarzyna Major-Gabryś
(2016)

Odlewnicze masy formierskie i rdzeniowe przyjazne dla środowiska. 

16. MONOGRAFIA - szczegóły

Wróbel Tomasz
(2016)

Odlewy warstwowe wykonywane metodą preparowania wnęki formy wkładką monolityczną.

17. MONOGRAFIA - szczegóły


Dariusz Bartocha (2017)
Rola wrażliwości na grubość ścianki brązu cynowego w predykcji częstotliwości drgań własnych dzwonów.

18. MONOGRAFIA - szczegóły

Urszula Lelek-Borkowska (2018)

Zachowanie  tytanu w bezwodnych metanolowych roztworach elektrolitów, w układzie metanol-woda oraz badania warstw powierzchniowych powstających na metalach w tych środowiskach.
19. MONOGRAFIA - szczegóły

Katarzyna Gawdzińska (2018)
Ocena jakości odlewanych metalowo-ceramicznych pian kompozytowych.
20. MONOGRAFIA - szczegóły

Marcin Brzeziński (2018)
Zintegrowany proces optymalizacji jakości wytapiania stopów odlewniczych. 
21. MONOGRAFIA - szczegóły

Andriy Burbelko (2018)
Modelowanie komputerowe krystalizacji odlewów w skali makro i mikro. 
22. MONOGRAFIA - szczegóły

Artur Bobrowski (2018)
Zjawisko dehydroksylacji wybranych materiałów mineralnych z grupy Glinokrzemianów, jako czynnik determinujący poprawę wybijalności mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwem nieorganicznym. 
23. MONOGRAFIA - szczegóły

Rafał Dańko (2019)
Procesy dmuchowe i maszyny w technologiach wytwarzania rdzeni odlewniczych. 
24. MONOGRAFIA - szczegóły

Jerzy Łabaj (2019)
Zjawiska parowania w procesach rafinacji metali. 
25. MONOGRAFIA - szczegóły

Magdalena Kawalec
(2019)

Kształtowanie struktury odlewów cienkościennych z wysokojakościowego żeliwa z wydzieleniami grafitu wermikularnego. 
26. MONOGRAFIA - szczegóły

Grzegorz Tęcza
(2019)

Odporne na zużycie wybrane staliwa z węglikami Ti, Nb, V, W i Mo. 
27. MONOGRAFIA - szczegóły

Paweł Malinowski (2019)

Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania procesami produkcyjnymi w odlewnictwie. 
28. MONOGRAFIA - szczegóły

Marcin Stawarz
(2019)

Znaczenie faz międzymetalicznych w żeliwie krzemowym. 
29. MONOGRAFIA - szczegóły

Halina Krawiec
(2020)
Korozja materiałów konstrukcyjnych - rola mikrostruktury i odkształcenia plastycznego. 

30. MONOGRAFIA - szczegóły

Marcin Górny (2020)
Uszlachetnianie odlewniczych stopów aluminium – wybrane zagadnienia. 
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.